Historie Hospitalu Kuks

Místní pověst hovoří o těžbě zlata v dřívějších dobách. Navíc zde z hlubin nad labským úbočím země prýštily prameny s léčivou mocí. Jakmile roku 1684 zdědil zdejší panství zvané Hradiště hrabě František Antonín Špork, nechal si o deset let později přizvat do kraje komisi tehdejších odborníků na prameny, kteří mu vydali dobrozdání o jejich prospěšnosti.

 

Proměna Kuksu v čase

Údolí se začalo měnit na letní dvůr a lázeňské a společenské centrum pro šlechtu. U pramene byl postaven lázeňský dům ze dřeva, schodiště bylo ozdobeno sochami. Od roku  1702 se vedle hostince hrály opery a hry (především německé a italské) ve vzniklém dřevěném divadle. Dolní louka sloužila příznivcům pro hru s kroužky ringelspiel. Do roku 1710 došlo k přestavbě lázeňského domu na zděnou budovu. V přízemí byly místnosti s lázněmi a v patře se usídlil na letní období majitel. Kuks se postupně rozrůstal o další stavby – budovy pro návštěvníky lázní, promenádní arkády, orloj, knihovnu. Už v roce 1696 Špork uvažoval o založení špitálu pro okolní přestárlé veterány.  Od roku 1707 se začalo se stavbou kostela nejsvětější Trojice. Jakmile hrabě zemřel, panstvo se do lázní už tak nehrnulo a navíc v roce 1740 zdejší místo zasáhla ničivá povodeň a mnohé ze staveb zanikly.

Postupně docházelo k ničení areálu a demolici zámku. Dcera Anna Kateřina získala nadační listinu, kde bylo uvedeno, že na Kuksu má být vydržováno sto chudých starců z okolního panství. O ně se mělo starat dvanáct milosrdných bratří. První z milosrdných Narcis Schön zavítal na zámek Kuks v roce 1743 a se spolubratry se pustili do vzniku lékárny, která zásobovala léky i okolní lid. V pozdější době vznikl v domě nemocniční sál, kde se prováděly operace. Na druhou stranu mniši ztenčovali jmění a roku 1824 byl hospital odebrán státem. Dozor nad správou převzala komtesa Kateřina. Hospitální nadace Františka Antonína Šporka byla zrušena v padesátých letech komunistickými úřady. Po válce se jedno křídlo využívalo k bádání pro archiv a ve druhém křídle se až do konce 60. let léčili dlouhodobě nemocní.  Státní památková péče se koncem 50. let pouští do restaurování objektu.

Více informací o hospitalu Kuks, jak se k němu dostanete, jeho otevíraci dobu a vstupné, naleznete na úvodní stránce

 

Poznejte také

známou turistické centrum Hřensko, které leží v centru Českého Švýcarska. Ze Hřenska se můžete vydat jak na Pravčickou bránu, tak do známých soutěsek či do Bad Schandau...

 Fotogalerie

Kousek od Kuksu...

nedaleko  Kuksu se nachází  zajímavé místo Adršpašsko - Teplických ska l. Navštivte toto ojedinělé místo s divutvornými skalními městy a památkami.